[bcn-pm] Proc::Daemon com a usuari no root

Arnau Bria listsarnau a gmail.com
dij mar 1 03:07:46 PST 2012


On Thu, 1 Mar 2012 11:48:35 +0100
Jose Luis Perez Diez wrote:

He canviat el path (provant coses) i ara si que em funciona bé. Però si
retorno al path antic no.

El path antic té els permisos:
4 drwxr-x--- 2 root monami 4096 Mar 1 11:30 /etc/monami.d/

El nou:
4 drwxr-xr-x 2 root root  4096 Mar 1 11:15 /etc/monami2.d/

si canvio els permisos a 755 funciona. He mirat Nis, el id, etc... i
tot sembla correcte.

$ whoami
monami
$ id
uid=201(monami) gid=201(monami) groups=201(monami)

> No ting ni idea pero has probat a fers servir l'objecte
> Proc::Daemonize segons el primer missatge fas l'equivalent a la
> segent crida ( :
> 
> {  
>  my $daemon = Proc::Daemon->new(
>     #work_dir   => '/', # ./ == /
>     setuid    => 201,
>     #child_STDIN  => '/dev/null', # ok si no llegim 
>     #child_STDOUT => '/dev/null', # si no tens res a dir
>     #child_STDERR => '/dev/null', # we never die o depurar es
> de $@%*!# #dont_close_fh => [], # comencem amb tots els filehandles
> tancats #dont_close_fd => [], # comencem amb tots els descriptos de
> fitxer tancats #pid_file   => undef, # no mantenim el pid a cap
> path #exec_command => undef # ens daemonitzem i no fem cap exec
>     );
>  if ( $daemon->new() ) {  #no necesitem el PID per res 
>    # soc el pare i 
>  }else{
>    # soc el diable 
>  };
> }

no ho he provat, però llençava el script com a usuari monami (201)
sense daemonitzar i petava igual... (su - monami, ./script...)
 
> Jo faria servir algun fitxeret per les salides standard.
si, llençant-ho com a monami. no veig res.


gràcies per la teva ajuda!
salut!
Arnau


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm