[bcn-pm] Proc::Daemon com a usuari no root

Jose Luis Martinez jlmartinez-lists-bcn-pm a capside.com
dij mar 1 05:58:48 PST 2012


> El path antic té els permisos:
> 4 drwxr-x--- 2 root monami 4096 Mar  1 11:30 /etc/monami.d/
>
> El nou:
> 4 drwxr-xr-x 2 root root   4096 Mar  1 11:15 /etc/monami2.d/
>
> si canvio els permisos a 755 funciona. He mirat Nis, el id, etc... i
> tot sembla correcte.

Em sembla que el problema es que el setuid solament canvia l'UID del 
procés i no el GID del procés, per lo que efectivament no tens permís 
per mirar el directori. Quan canvies el directori a 755, com tothom pot 
llegir, et funciona.

Altres moduls que daemonitzen i dropen privilegis solen tenir sota quin 
uid i quin gid vols que corri el teu procés. Pren per exemple: 
http://search.cpan.org/~rhandom/Net-Server-0.99/lib/Net/Server.pod

A lo millor pots solucionar el tema tocant les variables $( i $) despres 
de dimonitzar (ja que sembla que Proc::Daemon no ho fa per tu).

Sort!

Jose Luis Martinez
jlmartinez a capside.com


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm