[bcn-pm] Proc::Daemon com a usuari no root

Jose Luis Perez Diez jluis a escomposlinux.org
dij mar 1 02:48:35 PST 2012


El Thursday 01 March 2012 10:54:21 Arnau Bria va escriure:
> On Thu, 1 Mar 2012 10:01:32 +0100
> -bash-3.2$ perl -MYAML=LoadFile -MData::Dumper -e'$groups = LoadFile("/etc/monami.d/groups.yaml"); print Dumper $groups'
> $VAR1 = {
>      'lhprd' => {
>           'Queued' => '0',
>           'Running' => '0',
>           'VO' => 'LHCB'
> [...]
> 
> El pot llegir bé. El que no entenc és com retorna l'error LoadFile quan
> falla. http://search.cpan.org/~ingy/YAML-0.80/lib/YAML.pm no en fa cap
> referència.

No ting ni idea pero has probat a fers servir l'objecte Proc::Daemonize segons el primer missatge fas l'equivalent a la segent crida ( :

{  
  my $daemon = Proc::Daemon->new(
     #work_dir   => '/', # ./ == /
     setuid    => 201,
     #child_STDIN  => '/dev/null', # ok si no llegim 
     #child_STDOUT => '/dev/null', # si no tens res a dir
     #child_STDERR => '/dev/null', # we never die o depurar es de $@%*!#
     #dont_close_fh => [], # comencem amb tots els filehandles tancats
     #dont_close_fd => [], # comencem amb tots els descriptos de fitxer tancats
     #pid_file   => undef, # no mantenim el pid a cap path
     #exec_command => undef # ens daemonitzem i no fem cap exec
     );
  if ( $daemon->new() ) {  #no necesitem el PID per res 
    # soc el pare i 
  }else{
    # soc el diable 
  };
}
 
Jo faria servir algun fitxeret per les salides standard.


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm