[bcn-pm] Proc::Daemon com a usuari no root

Arnau Bria listsarnau a gmail.com
dij mar 1 01:54:21 PST 2012


On Thu, 1 Mar 2012 10:01:32 +0100
Jose Luis Perez Diez wrote:

Hola,
> Has provat fer :
> 
> perl -MYAML=LoadFile -e'$groups =
> LoadFile("/etc/monami.d/groups.yaml");'
> 
> amb l'usuari 201 ?

-bash-3.2$ id -u
201
-bash-3.2$ perl -MYAML=LoadFile -MData::Dumper -e'$groups = LoadFile("/etc/monami.d/groups.yaml"); print Dumper $groups'
$VAR1 = {
     'lhprd' => {
           'Queued' => '0',
           'Running' => '0',
           'VO' => 'LHCB'
[...]

El pot llegir bé. El que no entenc és com retorna l'error LoadFile quan
falla. http://search.cpan.org/~ingy/YAML-0.80/lib/YAML.pm no en fa cap
referència.

salut!
Arnau


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm