[bcn.pm] Re: PerlMongers: Propòsit del grup

Angel Faus afaus at corp.vlex.com
Wed Jun 12 13:46:23 CDT 2002


Barcelona Perlmongers - http://barcelona.pm.org (list: barcelona-pm at pm.org)
posted by: Angel Faus <afaus at corp.vlex.com> on Majordomo v.1.94.5
>
> Estic d'accord amb tú.  Hauríem de fer alguna cosa com has dit.  En
> principi, les mevas ideas sobre el grup eran d'elaborar programas
> relacionats amb la llengua català-- com veus, jo no soc català ni
> espanyol, aixi que em semblava que podríem fer projectes junts, com
> la meva contribució es limitaría necesariament a programar.
>

Em sembla una bona idea. Si barcelona.pm no fa coses de perl amb 
català no ho farà ningú més al món :-)

Podríem encarregar-nos de fer la branca de moduls del CPAN de llengua 
catalana (Lingua::CT::*). Hi ha moltes coses a fer: plurals, números, 
conjugacions verbals, autoresum,... 

Per començar, podríem fer el módul de convertir números a lletres, que 
seria Lingua::CT::Numeros (o potser Lingua::CT::Nombres, no sé..).

Jo no he fet mai cap módul del CPAN, o sigui que em faria certa gràcia 
ajudar. ;-)

>  > A d'altres llocs, s'organitzen xerrades i fins i tot ve gent
>  > forta (Damian Conway, Dan Sulgalsky, ...) a parlar.
>
> Que tenim d'ideas?  Si invitem al Damian Conway a xarlar, es molt
> posible que ho considere mentres hi ha interés suficient (Sunny
> Spain!). O potser que hi ha algú programador català bé connegut
> (invitem al Lou Hevley a la primera reunió, però no podría venir.)

Ui. Em sembla que Damian Conway té el calendari una mica ocupat d'aquí 
a final d'any, pobre noi. 
(http://www.yetanother.org/damian/TourTee.html)

Per cert, perdona la meva ignorància, però ¿qui és el Lou Hevley? 
	
>
> P.D. Que és una cullerada?
>

cullerada és una cullera gran de sopa. "posar la cullerada" és una 
expressió que vindria a dir com "posar-se al mig de alguna cosa"  

-àngel

Barcelona Perlmongers - http://barcelona.pm.org (list: barcelona-pm at pm.org)
posted by: Angel Faus <afaus at corp.vlex.com> on Majordomo v.1.94.5More information about the Barcelona-pm mailing list