[Oslo.pm] Jonathan Worthington i Oslo idag!

Salve J Nilsen sjn at pvv.org
Tir 10. Mar 2015 04:36:03 PDT


Hei!

Jonathan Worthington er i Oslo, og i kveld tenker vi å henge ut på Hackeriet 
(Hausmania) og demonstrere MoarVM og Perl 6, med Q&A underveis.

  Tid:     2015-03-10, 18:00
  Sted:    Hackeriet, Hausmania; Hausmannsgate 34
  Påmelding:  <http://meetu.ps/2GKTdk>
  Ringeklokke: <http://door.hackeriet.no/>

Etter sesjonen tar vi turen til Schouskjelleren for en øl sammen med 
NUUG-gjengen. <http://meetu.ps/2GWnP4>


mvh,

- Salve J. Nilsen

-- 
#!/usr/bin/env perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print# Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':50,$'.#  <sjn at foo.no>
'3!=0"59,6!`%%P\0!1)46%!F.Q`%01,`'."\n"));eval "&{'@_'}"; __END__ is near! :)


Mer informasjon om epostlisten Oslo.