[Oslo.pm] Perl 6 evalbot på #oslo.pm

Salve J Nilsen sjn at pvv.org
Ons 11. Mar 2015 02:40:59 PDT


Hei!

Vi har fått en Perl 6 evalbot i kanalen vår på irc.perl.org! \o/


- Salve

-- 
#!/usr/bin/env perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print# Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':50,$'.#    <sjn at foo.no>
'3!=0"59,6!`%%P\0!1)46%!F.Q`%01,`'."\n"));eval "&{'@_'}";  __END__ is near! :)


Mer informasjon om epostlisten Oslo.