[bcn-pm] Moduls que semblen no instal·lar-se amb local::lib

Jose Luis Martinez jlmartinez-lists-bcn-pm a capside.com
dij maig 27 14:40:11 PDT 2010


Hola,

	Avui comentavem que amb local::lib no vam conseguir instal·lar alguns 
moduls. Al final vam optar per instalar aquells moduls amb CPAN 
(/usr/loca/lib/perl). He mirat a veure quins semblen ser:

HTML::Strip
Class::Date

	Algú ha tingut sort instal·lant un d'aquests moduls amb local::lib?

Salut,

Jose Luis Martinez
jlmartinez a capside.com


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm