Re: [bcn-pm] Expressió Regular per saber si un nº és primer

Xavier Noria fxnahashref.com
Div Feb 24 05:12:32 PST 2006


On Feb 24, 2006, at 14:02, Xavier Noria wrote:

> On Feb 24, 2006, at 13:47, Francesc Guasch wrote:
>
>> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
>> Hash: SHA1
>>
>> perl -wle 'print "Prime" if (1 x shift) !~ /^1?$|^(11+?)\1+
>> $/' [number]
>
> Gairebe, l'autentica es
>
>      % perl -wle 'print "prime" if ("1" x shift) !~ /^(11+)\1+$/' 13
>      prime
>
> que es la correcte doncs l'1 no es considerat primer en matematiques.

Argh, oblideu aquest missatge, el que dic es mes fals que un duro  
sevillano!!!

-- fxn
Més informació de la llista de correu Barcelona-pm