Re: [bcn-pm] Expressió Regular per saber si un nº és primer

Xavier Noria fxnahashref.com
Div Feb 24 05:02:52 PST 2006


On Feb 24, 2006, at 13:47, Francesc Guasch wrote:

> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> perl -wle 'print "Prime" if (1 x shift) !~ /^1?$|^(11+?)\1+ 
> $/' [number]

Gairebe, l'autentica es

     % perl -wle 'print "prime" if ("1" x shift) !~ /^(11+)\1+$/' 13
     prime

que es la correcte doncs l'1 no es considerat primer en matematiques.

Veieu com esta trencat una colla d'1s en parts iguals de tamany mes  
gran o igual que 2 i menor estricte que shift? La solucio es facil un  
cop la veus, pero al meu entendre el que es genial es pensar-hi.

-- fxnMés informació de la llista de correu Barcelona-pm