[bcn-pm] dues coses pendents

Xavier Noria fxnahashref.com
Dma Feb 28 10:57:08 PST 2006


Van un parell de coses que varen sortir a la reunio.

Aquesta es la xerrada de l'Stallman:

     http://iespuigcastellar.xeill.net/activitats/arxiu/2006/rms/ 
conferencia-de-richard-stallman

I aquest es Acme::Don't:

    http://search.cpan.org/~dconway/Acme-Don-t/t.pm

Sublime!!! :-)

-- fxn



Més informació de la llista de correu Barcelona-pm