[bcn-pm] Charla Noviembre

Carlos Escribano cesatablinum.org
Dij Nov 17 20:13:48 PST 2005


El Jueves 17 Noviembre 2005 19:36, Sergio Arias escribió:

> T'anava a dir que ho possa a la web... però "va ser que no" :(
> Em sembla que plugin del kwiki que va fer en Carlos per gestionar les
> xerrades té un bug :)

És un bug o una feature? Si no hi ha xerrada, no apareix.... Quan Josep Lluis 
o algú vulgui posarla, estara de nou al web, perque al formulari de la edició 
sí que hi són les entrades. Va, ja el faig jo mateix...


Ja el corregire i que aparegui encara que no hi hagi xerrada prevista. El poso 
a la llista del TODO.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20051118/02fcc6fd/attachment.bin


Més informació de la llista de correu Barcelona-pm