[bcn-pm] Enviar email quan acaba un procés

Alex Muntada alexm at cpan.org
Mon Jan 3 18:17:56 CST 2005


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

* Albert Vilella <avilella at gmail.com>:
 [2005-01-03 17:20:04 +0100]

> Suposo que a "sub run" deu fer comprovacions suficients sobre
> l'estat del programa, però no sé si prou.

Déu n'hi do de les que fa! Efectivament, aquesta és una manera
de comprovar si ha finalitzat correctament el procés. Per a
comprovar si, a més a més, ha fet el que tu esperaves ja tens
els fitxers de sortida que també redirigeixes.

Una altra manera habitual de fer pipelining the resultats en Perl
d'una forma més ràpida és amb la funció open(). Per exemple:

 my $command = "/bin/ls";
 open CMD, "$command |" or die "error de $command ($!)\n";
 while (<CMD>) {
  print "Fitxer: $_";
 }
 close CMD;

Fixa't que l'stderr no està redirigit i això podria ser un
problema si el necessites realment (sovint n'hi ha prou amb
el valor de l'error retornat a $!). En aquest cas, podries
aprofitar la sintaxi del shells Un*x que permet concatenar
l'stderr a l'stdout:

 my $command = "/bin/ls 2>&1";
 ...

- --
Alex Muntada <alexm at alexm.org>
http://alexm.org/

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.3 (GNU/Linux)

iD8DBQFB2eCtLdxCGS3zaBERAqX4AJ46DQRlqTJHLTiS4U4uMOLdCYCTcgCgpljT
HdwydyPdiccQbWGJ9/4Y01w=
=nQ4M
-----END PGP SIGNATURE-----


More information about the Barcelona-pm mailing list