[bcn-pm] Enviar email quan acaba un procés

esteve at sindominio.net esteve at sindominio.net
Mon Jan 3 12:14:48 CST 2005


Hola a tots! Sóc nou, així que no sé com és la mecànica de la llista, si
és més de l'estil RTFM o intentar donar solucions o exemples, més val que
m'arrisqui ;)

> Ara em faltarà  descobrir com controlar la finalització dels processos i
> l'output que donen,

No sé si és el que estàs buscant, però espero que aquest codi d'exemple et
serveixi com a idea. Dispara tres fills i fa que el pare esperi per tots
ells, després de que acabi cadascun mostra el seu codi de retorn:

use POSIX ":sys_wait_h";
use warnings;
use strict;

if (fork==0) {
    print "Sóc el fill $$\n";
    # fer coses
    sleep 3;
    print "He acabat fill $$\n";
    exit 4;
} elsif(fork==0) {
    print "Sóc el fill $$\n";
    # fer coses
    sleep 5;
    print "He acabat fill $$\n";
} elsif(fork==0) {
    print "Sóc el fill $$\n";
    # fer coses
    sleep 2;
    print "He acabat fill $$\n";
    exit 1;
} else {
    print "Sóc el pare $$\n";
    print "Esperant a que tothom acabi:\n";
    my $fpid;
    do {
        $fpid = waitpid(-1, WNOHANG);
        print "Estat: " , $? >> 8 , "\n" if $fpid > 0;
    } while($fpid >= 0);
    print "He acabat pare $$\n";
}
More information about the Barcelona-pm mailing list