[bcn-pm] Pregunta sobre Net::Ftp

Ktala ktalanet at yahoo.es
Thu Feb 24 03:44:35 PST 2005


Gràcies Xavier, encara no he pogut reproduïr un timeout perque sembla 
que la xarxa avui funciona perfecte, però he desconectat la xarxa i m'ha 
agafat l'error en el get.

Merci per tot

	Miquel (a.k.a. Ktalà)

P.S. Sabries per casualitat com fer que el client pugui anar a traves 
d'un proxy? es amb la opcio Firewall quan fas el new al host per crear 
l'objecte?

En/na Xavier Noria ha escrit:
> On Feb 24, 2005, at 10:59, Ktala wrote:
> 
>> Hola a tots :
>>
>> Tinc fet un aplicatiu en perl (bé, son tres scripts per baixar paquets 
>> .deb per Debian) i estic usant el mòdul Net::Ftp.
>>
>> El problema que tinc es que no aconsegueixo controlar el timeout quan 
>> faig el get al servidor amb la sentencia
>>
>>   $ftp_connection->get($3) || print_error("Error");
>>
>> Com es pot fer perque quan hi hagi un timeout em surti el missatge 
>> "Error" i pugui finalitzar jo el codi i no haver de posar un "or die" ?
> 
> 
> Com que si get() falla es retorna undef, llavors has de fer una cosa 
> d'aquest estil:
> 
>   if (not defined $ftp_connection->get($3)) {
>     print "Error";
>     # ...
>     exit 1;
>   }
> 
> Si els ... no fan res jo de vegades uso aquest idioma
> 
>   $ftp_connection->get($3) or print "Error" and exit 1;
> 
> i si el missatge d'error es prou informatiu llavors faig anar per 
> exemple aixo
> 
>   $ftp_connection->get($3) or print <<MSG and exit 1;
>   El get ha petat per tal i qual, comprova que els parametres
>   de l'arxiu de configuracio $cfg_file son correctes, i que
>   tal i qual.
>   MSG
> 
> -- fxn
> _______________________________________________
> llista dels Barcelona-pm
> Barcelona-pm en pm.org
> http://mail.pm.org/mailman/listinfo/barcelona-pm
> BCN Perl Mongers: http://barcelona.pm.org
> 
More information about the Barcelona-pm mailing list