[bcn-pm] Pregunta sobre Net::Ftp

Xavier Noria fxn at hashref.com
Thu Feb 24 02:55:05 PST 2005


On Feb 24, 2005, at 10:59, Ktala wrote:

> Hola a tots :
>
> Tinc fet un aplicatiu en perl (bé, son tres scripts per baixar paquets 
> .deb per Debian) i estic usant el mòdul Net::Ftp.
>
> El problema que tinc es que no aconsegueixo controlar el timeout quan 
> faig el get al servidor amb la sentencia
>
> 	$ftp_connection->get($3) || print_error("Error");
>
> Com es pot fer perque quan hi hagi un timeout em surti el missatge 
> "Error" i pugui finalitzar jo el codi i no haver de posar un "or die" 
> ?

Com que si get() falla es retorna undef, llavors has de fer una cosa 
d'aquest estil:

   if (not defined $ftp_connection->get($3)) {
     print "Error";
     # ...
     exit 1;
   }

Si els ... no fan res jo de vegades uso aquest idioma

   $ftp_connection->get($3) or print "Error" and exit 1;

i si el missatge d'error es prou informatiu llavors faig anar per 
exemple aixo

   $ftp_connection->get($3) or print <<MSG and exit 1;
   El get ha petat per tal i qual, comprova que els parametres
   de l'arxiu de configuracio $cfg_file son correctes, i que
   tal i qual.
   MSG

-- fxn


More information about the Barcelona-pm mailing list