[bcn-pm] Pregunta sobre Net::Ftp

Ktala ktalanet at yahoo.es
Thu Feb 24 01:59:53 PST 2005


Hola a tots :

Tinc fet un aplicatiu en perl (bé, son tres scripts per baixar paquets 
.deb per Debian) i estic usant el mòdul Net::Ftp.

El problema que tinc es que no aconsegueixo controlar el timeout quan 
faig el get al servidor amb la sentencia

	$ftp_connection->get($3) || print_error("Error");

Com es pot fer perque quan hi hagi un timeout em surti el missatge 
"Error" i pugui finalitzar jo el codi i no haver de posar un "or die" ?


Merci per avançat.

Salutacions


	Miquel (a.k.a. Ktalà)More information about the Barcelona-pm mailing list