[bcn-pm] Meetup.com ha decidit fer pagar una quota per grup

Xavier Noria fxn at hashref.com
Wed Apr 13 14:30:08 PDT 2005


On Apr 13, 2005, at 20:24, Carlos Escribano wrote:

Bones,

> Tinc quasi llest un plugin pels canvis al wiki; en uns dies el poso. 
> El que
> teníem quan eram al servidor de Perl Mongers era un patch de l'Alex al 
> plugin
> Archive::Rcs de CGI::Kwiki, però això no ruttla amb el Kwiki que fem 
> servir
> ara, que va canviar l'API, i jo vaig posar Kwiki::Notify::Mail, de 
> CPAN, tal
> i com venia, i ja us vaig dir que el miraria a veure si es podia fer 
> que
> envies tota la página, i no només una notificació.

Vols dir tota la pagina _a mes a mes_ del diff?

> La cosa en realitat és com gestionar la data via wiki. Si la posem 
> dins d'una
> pàgina, y el script ha de llegir-la amb regexp o similar, tenim el 
> problema
> de que el que la posi no sigueixi estrictamente el previst i els 
> correus no
> surtin.

Com que es el darrer dijous de cada el mes robust i senzill em penso 
que es calcular-la amb Date::Calc o algun cosi germa d'aquest. Si mai 
no tenim una excepcio com va passar al gener podem idear una manera de 
tractar-les. Per exemple un hash

     # la reunio de gener de 2005 passa al 2 de febrer
     my %exceptions = ( 200501 => '20050203' );

  en el mateix script a pel i arreando. Total, l'editarem un cop a l'any 
:-).

-- fxn


More information about the Barcelona-pm mailing list