[bcn-pm] Meetup.com ha decidit fer pagar una quota per grup

Carlos Escribano ces at tablinum.org
Wed Apr 13 19:26:13 PDT 2005


El Miércoles 13 Abril 2005 23:30, Xavier Noria escribió:
> On Apr 13, 2005, at 20:24, Carlos Escribano wrote:

> Vols dir tota la pagina _a mes a mes_ del diff?

Penso que amb el diff sera prou, si no voleu una altra cosa

> Com que es el darrer dijous de cada el mes robust i senzill em penso
> que es calcular-la amb Date::Calc o algun cosi germa d'aquest. Si mai
> no tenim una excepcio com va passar al gener podem idear una manera de
> tractar-les. Per exemple un hash
>
>      # la reunio de gener de 2005 passa al 2 de febrer
>      my %exceptions = ( 200501 => '20050203' );
>
>   en el mateix script a pel i arreando. Total, l'editarem un cop a l'any

Vols dir posar un script al marge del wiki, que calculi la data automàticament 
i la posi en un fitxer, que després la llegeixi el wiki? 

Això estaria bé, i no caldria posar la data cada mes. Si vols fer el script 
com vas dir, encantat, i jo fare el plugin perque es vegi a la pàgina 
principal del wiki. Si ho fas, ens posem d'acord per correu apart amb el 
format del fitxer i l'ubicació al sistema de fitxers, perquè ambdos, el 
plugin i el script, treballin junts.

De tota manera com que fa falta el plugin, ja posats, podríem fer editable el 
fitxer amb un formulari, com deia abans i les excepcions les tractem a mà, 
escribint al wiki, i no cal tocar el script, tothom ho podria fer directament 
al wiki si és el cas.-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20050414/b39a5ff6/attachment.bin


More information about the Barcelona-pm mailing list