[bcn-pm] Meetup.com ha decidit fer pagar una quota per grup

Carlos Escribano ces at tablinum.org
Wed Apr 13 11:24:01 PDT 2005


El Miércoles 13 Abril 2005 13:30, Alex Muntada escribió:

> La solució d'utilitzar el wiki, tal com proposa en Joel, crec que
> és la més encertada i adient. Però si la poguéssim combinar amb
> l'enviament dels canvis a la llista, tal com comentàvem en Xavi i
> jo fa uns dies, aleshores seria collonut perquè ja tindríem fins
> i tot les alertes.

Tinc quasi llest un plugin pels canvis al wiki; en uns dies el poso. El que 
teníem quan eram al servidor de Perl Mongers era un patch de l'Alex al plugin 
Archive::Rcs de CGI::Kwiki, però això no ruttla amb el Kwiki que fem servir 
ara, que va canviar l'API, i jo vaig posar Kwiki::Notify::Mail, de CPAN, tal 
i com venia, i ja us vaig dir que el miraria a veure si es podia fer que 
envies tota la página, i no només una notificació. No es pot sense patches, 
i, posat a fer-ho, he preparat un plugin de subscripció, amb la idea de que 
es suscribi el que vulgi i el que no no tindra mails de més. Els suscrits 
rebran el text de la pàgina sencera, però. 

Ara que surt aquest problema crec que puc treure tot la part de notificacions 
a un plugin pare, i que la subscripció als canvis del wiki sigui una subclase 
d'aquest, i el mateix la subscripció a la notificació de la propera reunió, 
tot aprofitant els mètods d'enviament i subscripció ja fets. De fet l'única 
part nova seria afegir una acció que activaria el enviament si la data del 
sistema és dos dies abans de la de la reunió, per exemple. El script del 
cron, a activar cada dia, podria ser en realitat una simple invocació a wget 
amb la uri apuntant a aquesta acció i el mecanisme es pondia en marxa. Això 
es una modificació petita al codi existent.

La cosa en realitat és com gestionar la data via wiki. Si la posem dins d'una 
pàgina, y el script ha de llegir-la amb regexp o similar, tenim el problema 
de que el que la posi no sigueixi estrictamente el previst i els correus no 
surtin. Crec que la millor solució es fer un plugin específic per 
gestionar-la. Al renderitzar la página es veuria com una llínea més de la 
página principal, com és ara. Però al editar-la, surtiria en un cuadre input 
de tipus text específic, de manera que no podríem equivocarnos amb el format.
La data com tal es guardaria fora de la pàgina, en un fitxer. Un plugin com 
aquest no és complicat de preparar.

En fin, a veure que us sembla, o si teniu millors idees de com gestionar-ho.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20050413/5819eb27/attachment.bin


More information about the Barcelona-pm mailing list