[bcn-pm] Mac OS X

Xavier Noria fxn at hashref.com
Sat Apr 2 16:07:25 PST 2005


On Apr 2, 2005, at 13:09, Xavier Noria wrote:

> Sip, com saps hi ha dues coses a resoldre: una preparar l'entorn 
> (input encoding, etc.), i l'altra configurar Emacs per a que usi una 
> font amb els caracters que volem.
>
> El problema deu ser que no tens la font Andale Mono, que ara que 
> recordo es una que s'instal.la amb Microsoft Office. Pots provar per 
> exemple amb aquesta altra configuracio que usa la font de sistema 
> Monaco:
>
>   (create-fontset-from-fontset-spec
>   "-apple-monaco-medium-r-normal--12-*-*-*-*-*-fontset-monaco,
>    ascii:-apple-monaco-medium-r-normal--12-*,
>    latin-iso8859-1:-apple-monaco-medium-r-normal--12-*")
>
> i llavors en el `default-frame-alist' li claves `fonset-monaco' en 
> comptes de `fontset-andale'.
>
> Alguna cosa han arreglat perque Monaco (que es la meva font preferida) 
> no es veia be en les versions que havia usat fins ara, i en canvi en 
> aquesta ultima es veu perfecta!

Amb aquesta versio d'emacs que he instal.lat els accents no surten amb 
la configuracio que tenia, he hagut d'afegir un parell de coses, ho 
envio a la llista encara que no vagi de Perl per no deixar coix el 
thread:

   ;; This is a PowerBook
   (set-keyboard-coding-system 'mac-roman)

   ;; Transform input from the keyboard into latin1
   (setq mac-keyboard-text-encoding kTextEncodingISOLatin1)

-- fxnMore information about the Barcelona-pm mailing list