[bcn-pm] Mac OS X

Xavier Noria fxn at hashref.com
Sat Apr 2 03:09:27 PST 2005


On Apr 1, 2005, at 15:06, Jordi Delgado wrote:

Hola Jordi!

> 'he baixat un emacs ja compilat per Mac OS X (ja sabeu, laziness...)

Mira, aprofitant el thread acabo de baixar-me l'ultim .dmg que es del 
mes passat. He provat la configuracio amb aquesta versio per si de cas 
i va be.

> i he fet el que dius en el teu diari per poder utilitzar accents i
> demes pero no ha funcionat...
> Aixo suposo que vol dir que m'he de baixar les fonts...

Sip, com saps hi ha dues coses a resoldre: una preparar l'entorn (input 
encoding, etc.), i l'altra configurar Emacs per a que usi una font amb 
els caracters que volem.

El problema deu ser que no tens la font Andale Mono, que ara que 
recordo es una que s'instal.la amb Microsoft Office. Pots provar per 
exemple amb aquesta altra configuracio que usa la font de sistema 
Monaco:

   (create-fontset-from-fontset-spec
   "-apple-monaco-medium-r-normal--12-*-*-*-*-*-fontset-monaco,
    ascii:-apple-monaco-medium-r-normal--12-*,
    latin-iso8859-1:-apple-monaco-medium-r-normal--12-*")

i llavors en el `default-frame-alist' li claves `fonset-monaco' en 
comptes de `fontset-andale'.

Alguna cosa han arreglat perque Monaco (que es la meva font preferida) 
no es veia be en les versions que havia usat fins ara, i en canvi en 
aquesta ultima es veu perfecta!

> No existeix el Mule per l'emacs de mac? En l'emacs per windows
> va de conya.

Si que ve, justament aquella primera linia

   (set-language-environment "Latin-1")

es una crida a una funcio de MULE per a configurar varies coses de 
l'entorn d'una tacada. Tambe tens MULE accessible via el menu Options 
-> MULE (Multilingual Environment).

A veure si ara rutlla!

-- fxnMore information about the Barcelona-pm mailing list