[bcn-pm] Quedada avui?

Toni Hermoso Pulido toniher at arrakis.es
Thu Sep 30 08:49:42 CDT 2004


Hola,

Per qüestions de feina, no he pogut preparar-me una bona presentació 
especial de Bioperl. Però si podria explicar-vos quatre coses i com 
utilitzo Perl en general en bioinformàtica en un ambient relaxat.

M'agradaria saber si algú hi anirà de bon principi... si ningú respon, 
no m'hi passaria. Bàsicament per no fer el viatge a BCN per no re.

Alguns enllaços sobre Bioperl i Perl a la Bioinformàtica:

http://bioperl.org/
http://www.bioperl.org/Core/Latest/bptutorial.html
http://bio.oreilly.com/

Salut!

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: toniher at arrakis.es
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.pm.org/archives/barcelona-pm/attachments/20040930/f6957b66/signature.bin


More information about the Barcelona-pm mailing list