[bcn-pm] reunio i feina

Alex Muntada alexm at ac.upc.es
Thu Sep 23 05:11:45 CDT 2004


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

* Xavier Noria:  [2004-09-23/11:02:49 +0200]

> Per una banda confirmar que en Toni donara la xerrada sobre
> BioPerl a la propera reunio, que [...] es el dijous 30, el de
> l'altra setmana.

Confirmo que en la reunió de juliol vam quedar tots d'acord en
què seria el darrer dijous de mes. Per tant, la següent reunió
és el dia 30 (ja vaig actualitzar la web el dimarts, a petició
d'en Jose Luís).

> algu hauria de tenir la competencia de dir que els canvis es
> fan efectius (Joel?), si no tot plegat queda una mica penjat
> i nomes circulen opinions

Hi estic d'acord. Personalment, crec que és responsabilitat del
líder prendre una decisió quan la cosa no està clara, a menys
que decidim muntar algun sistema de decisió. Per exemple, si hi
hagués prou membres subscrits al <http://perl.meetup.com/>, es
podria utilitzar el sistema d'enquestes que hi tenim disponible.

use Perl;

- --
Alex Muntada <alexm at ac.upc.es>
http://alexm.org/

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.3 (GNU/Linux)

iD8DBQFBUqFdLdxCGS3zaBERAqSwAJ4uPz6M2Gdw/QLiux2f17wUM269cgCfb8GM
WTKwGQjV75mW1RqVtMEHatg=
=tD4o
-----END PGP SIGNATURE-----


More information about the Barcelona-pm mailing list