[bcn-pm] perl per el Web

Xavier Noria fxn at hashref.com
Mon Sep 20 02:00:26 CDT 2004


On Sep 20, 2004, at 5:51, Epifanio Herrera, Ferran wrote:

>  Treballo com a tènic de sistemes a un CPD i a l´hora hem dedico a 
> programar en Perl una aplicació de gestió de la companyia que funciona 
> sobre navegador web. La meva pregunta es... realment s´utilitza perl 
> al mercat com a eina de desnvolupament web per generar codi html 
> e interactuar amb bases de dades? no sería mes llogic aprofitar la 
> potencia de PHP amb aquesta finalitat?. No es que no m´agradi 
> treballar amb perl. Tot el contrari, pero de vegades hem sembla que 
> potser no estic, per una banda aprenent gaire perl desenvolupant 
> aquesta mena d´aplicacions, i per altre no estic fent servir el 
> llenguatge mes adient per aquesta finalitat.

Com estas fent anar Perl? No es el mateix picar CGIs que usar Mason.

>  Que penseu respecte a aixo? realment es fa servir perl amb aquesta 
> finalitat?

I tant que es adient. Per boto una mostra, el frontend d'Amazon.com 
mateix esta fet en Mason

     http://www.masonhq.com/?AmazonDotCom

Aquestes questions sempre depenen d'una colla de factors. Per exemple, 
si tu puguessis escollir i ja fossis un crac del PHP no hi hauria 
necessitat de que facis anar una altra tecnologia al meu entendre.

> te cap sortida la experiencia com a desenvolupador d´aquesta mena de 
> aplicacions amb perl?

Jo diria que a Espanya no massa, es una impressio. Monitoritzo la 
llista d'ofertes de feina (http://jobs.perl.org) i el que s'hi posa 
sempre es de fora (onsite o offsite, pero de fora). Tot sovint hi posen 
anuncis Amazon, Yahoo!, AvantGo, Ticketmaster, si no teniu problemes 
per anar als EUA no perdeu pistonada!

-- fxn
More information about the Barcelona-pm mailing list