[bcn.pm] No abreu/No abreis/Don't open "Call Out Gouranga..."

Jaume Badiella myotis at drac.com
Sat Jun 29 12:36:27 CDT 2002


posted by: Jaume Badiella <myotis at drac.com> on Majordomo v.1.94.5
Zeno wrote:
> posted by: Zeno <zeno at timallen.org> on Majordomo v.1.94.5
> Hola Tothom,
> Acabem de rebre un email que es diu "Call Out Gouranga Be Happy". No ho
> abreu. No és del grup, i té mal aspecte. Ho sento que rebrem "spam" a
> vegades, però el alternativ és que jo tinc que aprovar tots els missatges
> abans de que se envien. Borreu-ho. Grácies.
> 
> Acabemos de recibir un mesaje que se llama "Call Out Gouranga Be Happy". No
> lo abréis. Es spam. Lo siento que recibimos spam de vez en cuando, pero el
> alternativo es que tendría que aprobar todos los mensajes, que rompería el
> flujo del grupo. Borralo, por favor. Gracias.
> 
> We just received an email called "Call Out Gouranga Be Happy". Erase it,
> it's spam. Thanks.
> --
> tim
> -
> Barcelona Perlmongers - http://barcelona.pm.org (list: barcelona-pm at pm.org)
> subscribe? send "subscribe barcelona-pm" -> majordomo at pm.org
> unsubscribe? send "unsubscribe barcelona-pm" -> majordomo at pm.org
> 
> 
> 

Ho he estat mirant. Pel que he vist, no conté cap virus ni res d'això, 
és només "spam".

Jaume
-|
|-

-
Barcelona Perlmongers - http://barcelona.pm.org (list: barcelona-pm at pm.org)
subscribe? send "subscribe barcelona-pm" -> majordomo at pm.org
unsubscribe? send "unsubscribe barcelona-pm" -> majordomo at pm.org

More information about the Barcelona-pm mailing list