[bcn.pm] No abreu/No abreis/Don't open "Call Out Gouranga..."

Zeno zeno at timallen.org
Sat Jun 29 03:12:24 CDT 2002


posted by: Zeno <zeno at timallen.org> on Majordomo v.1.94.5
Hola Tothom,
Acabem de rebre un email que es diu "Call Out Gouranga Be Happy". No ho
abreu. No és del grup, i té mal aspecte. Ho sento que rebrem "spam" a
vegades, però el alternativ és que jo tinc que aprovar tots els missatges
abans de que se envien. Borreu-ho. Grácies.

Acabemos de recibir un mesaje que se llama "Call Out Gouranga Be Happy". No
lo abréis. Es spam. Lo siento que recibimos spam de vez en cuando, pero el
alternativo es que tendría que aprobar todos los mensajes, que rompería el
flujo del grupo. Borralo, por favor. Gracias.

We just received an email called "Call Out Gouranga Be Happy". Erase it,
it's spam. Thanks.
--
tim
-
Barcelona Perlmongers - http://barcelona.pm.org (list: barcelona-pm at pm.org)
subscribe? send "subscribe barcelona-pm" -> majordomo at pm.org
unsubscribe? send "unsubscribe barcelona-pm" -> majordomo at pm.org

More information about the Barcelona-pm mailing list