[bcn.pm] Notícies del web

Zeno zeno at timallen.org
Sat Jun 22 16:26:30 CDT 2002


posted by: Zeno <zeno at timallen.org> on Majordomo v.1.94.5
(Miembros hispanohablantes, por favor leíd el punto 4)
(English members please see point 5)
Hola tothom!
Algunas notícies del web http://barcelona.pm.org:

1) Àngel Faus ja ha fet la primera contribució a la pàgina dels membres:
Nombres.pm, un mòdul per fer la conversió de nombres al seu equivalent text
català.  Àngel ja va dir que l'agradaría posar en marxa el projecte de CPAN
Lingua::CT per fer eines de la llengua catalana.  Si veu, pot ser que podem
fer-ho.  Ideas?

2) Ja hi ha una pàgina amb els PerlDocs.  Té un enllanço per veure la
traducció a castellà (fet per babelfish.altavista.com).  No sirve molt la
traducció, més bé és per reir-se.  Em pregunto si hi ha alguna traducció de
els PerlDocs a català? (** INDIRECTA ESTRIPITOSA ALS MEMBRES! **)

3) Com sempre, els demano als membres que em correixen el meu català i també
qualsevol Perl que aparece al pàgina.

4) Hablando de idioma (si els membres catalanes em perdoneu :), ya tenemos
miembros que no son catalanes (¡como yo!).  Quiero que sepéis que no hay
problema en absoluto en contribuir en castellano o en íngles.  Los catalanes
han tenido que leer y escribir en los dos idiomas hasta ahora para entrar en
el mundo de Perl.  No creo que tengáis ningún problema en entender el idioma
catalan, y adamás es divirtido ver dónde los dos idiomas se parecen (ó no). 
¡Por lo menos tendréis menos dificultad que los íngleses!

5) I wanted to note that English-speaking members shouldn't have any qualms
about contributing to the site.  A good deal of the documentation about Perl
is only available in English, so the members of the group who normally speak
Catalan for the most part understand English fairly well.

Gràcies a tothom, pot ser q'ens veíem algun día!

Salutacions.
--
zeno
-
Barcelona Perlmongers - http://barcelona.pm.org (list: barcelona-pm at pm.org)
subscribe? send "subscribe barcelona-pm" -> majordomo at pm.org
unsubscribe? send "unsubscribe barcelona-pm" -> majordomo at pm.org

More information about the Barcelona-pm mailing list