[bcn.pm] Re: PerlMongers: Propòsit del grup

Anarion anarion at manresa.net
Wed Jun 12 15:20:58 CDT 2002


Barcelona Perlmongers - http://barcelona.pm.org (list: barcelona-pm at pm.org)
posted by: Anarion <anarion at manresa.net> on Majordomo v.1.94.5

Abans que res, hola a tothom. Veig que la llista a revifat, si necesiteu
de voluntaris per portar moduls al catala, podeu comptar amb mi tambe.
Si mai feu alguna quedada o reunio o el que sigui que no sigui un 
dimarts a la tarda, magradaria asistiri. (Si mu permeten els medis de 
transport)

-- 
$anarion=\$anarion;


s==q^QBY_^=,$_^=$[x7,printBarcelona Perlmongers - http://barcelona.pm.org (list: barcelona-pm at pm.org)
posted by: Anarion <anarion at manresa.net> on Majordomo v.1.94.5More information about the Barcelona-pm mailing list