[Warszawa-pm] Spotkanie majowe przełożone na przyszły tydzień (zgodnie z wola ludu)

Radoslaw Zielinski radek w pld-linux.org
Śro, 20 Maj 2009, 02:51:05 PDT


Zbigniew Lukasiak <zzbbyy at gmail.com> [2009-05-19 12:15]:
> Jak obiecałem zrobiłem nową ankietę: http://www.doodle.com/ax68q5u7eggpuqv3

Wygląda na to, że mamy sporo konfliktów czasowych (najwyżej cztery
z sześciu zainteresowanych osób)...

Może warto byłoby rozszerzyć ankietę (da się je edytować) o trzy dni
wcześniej i o tydzień później (to już czerwiec, ale cóż).

Jeśli uda się zgrać wszystkich, mamy szansę na największe dotychczasowe
spotkanie warszawa-pm (licząc ze Staszkiem i dwoma Piotrami).

-- 
Radosław Zieliński <radek at pld-linux.org>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: not available
URL: <http://mail.pm.org/pipermail/warszawa-pm/attachments/20090520/919fb38d/attachment.bin>


Więcej informacji o liście Warszawa-pm