[Vlaanderen] Aankondiging eerste Belgian Perl Workshop !

Erik Colson eco at ecocode.net
Wed Aug 29 23:20:01 PDT 2007


Hello !

Het is zover ! Bruxelles.pm is trots de eerste Belgian Perl Workshop aan
te kondigen. 
De workshop gaat door op 27/10/2007 in de lokalen van ESI te Brussel
(http://www.heb.be/esi/) alwaar wij U talrijk hopen te
verwelkomen. Kandidaat sprekers worden gevraagd zich (reeds via e-mail)
zo snel mogelijk aan te melden.

Meer informatie is binnenkort raadpleegbaar op onze website
(http://bruxelles.pm.org/bpw_2007/). In afwachting zijn we bereikbaar
via e-mail naar bruxelles.pm at gmail.com.

Tot ziens !

PS: Deze mail mag gerust verder verspreid worden ! Zet mij desgevallend
in copie zodat ik er een spoortje van heb...
-- 
Erik Colson


More information about the Vlaanderen mailing list