[Oslo.pm] SISTE FRIST IDAG: Nordic Perl Workshop & OSDC.no

Salve J Nilsen sjn at pvv.org
Tor 7. Mai 2015 01:31:12 PDT


Hei!

Siste frist for innkjøp av billetter til OSDC.no er IDAG (torsdag).

  http://osdc.no/

Og om du ikke vil være med på konferansen, så er paneldebatten fredag gratis! 
Men den krever påmelding.

Sees i morgen? :)


mvh,

- Salve J. Nilsen, konferansesjef

-- 
#!/usr/bin/env perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print# Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':50,$'.#    <sjn at foo.no>
'3!=0"59,6!`%%P\0!1)46%!F.Q`%01,`'."\n"));eval "&{'@_'}";  __END__ is near! :)


Mer informasjon om epostlisten Oslo.