[Oslo.pm] Oslo.pm maipub i kveld!

Salve J Nilsen sjn at pvv.org
Tir 5. Mai 2015 23:31:19 PDT


Hei!

For de som ikke følger Meetup[1], så minner jeg her om kveldens sosiale 
samling.

Vi møtes på Gaasa for en hyggelig kveld med OSDC.no prat, Perl og annet 
nerderi. Stikk innom da vel! :)

Tid:   18:30
Sted:  Gaasa, Storgata 36 B
URL:   http://meetu.ps/2Jc054


- Salve

-- 
#!/usr/bin/env perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print# Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':50,$'.#    <sjn at foo.no>
'3!=0"59,6!`%%P\0!1)46%!F.Q`%01,`'."\n"));eval "&{'@_'}";  __END__ is near! :)


Mer informasjon om epostlisten Oslo.