[Oslo.pm] Februar-møtet: Foreign Function Interfaces i Perl 6 (NativeCall)

Salve J Nilsen sjn+oslo.pm at pvv.org
Tir 3. Feb 2015 06:13:10 PST


Hei!

Vi har nå 10 påmeldte til Arnes foredrag i morgen, og KUN TO PLASSER IGJEN!

Husk å registrere om du kommer, og å melde deg av om du må kansellere!

   http://www.meetup.com/Oslo-pm/events/219961292/


- Salve

Salve J Nilsen said:
> 
> Hei!
>
> Neste uke så holder Arne Skjærholt et foredrag m/workshop om NativeCall!
>
>  Sted:  Teknologihuset, Pilestredet 56
>  Tid:   Onsdag 4. februar, klokken 18:30 (kom gjerne før)
>
> Detaljer og påmelding finner du her:
>
>  Påmelding: http://www.meetup.com/Oslo-pm/events/219961292/
>
>
> - Salve
>
>

-- 
#!/usr/bin/env perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print# Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':50,$'.#    <sjn at foo.no>
'3!=0"59,6!`%%P\0!1)46%!F.Q`%01,`'."\n"));eval "&{'@_'}";  __END__ is near! :)


Mer informasjon om epostlisten Oslo.