[Oslo.pm] Februar-møtet: Foreign Function Interfaces i Perl 6 (NativeCall)

Salve J Nilsen sjn at pvv.org
Tir 27. Jan 2015 08:59:43 PST


Hei!

Neste uke så holder Arne Skjærholt et foredrag m/workshop om NativeCall!

   Sted:  Teknologihuset, Pilestredet 56
   Tid:   Onsdag 4. februar, klokken 18:30 (kom gjerne før)

Detaljer og påmelding finner du her:

   Påmelding: http://www.meetup.com/Oslo-pm/events/219961292/


- Salve

-- 
#!/usr/bin/env perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print# Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':50,$'.#    <sjn at foo.no>
'3!=0"59,6!`%%P\0!1)46%!F.Q`%01,`'."\n"));eval "&{'@_'}";  __END__ is near! :)


Mer informasjon om epostlisten Oslo.