[Oslo.pm] Ny Oslo.pm mailingliste!

Salve J Nilsen sjn at pvv.org
Mon Nov 25 04:10:15 CST 2002


Hei!

Fikk nettopp beskjed om at <oslo-aktive at pm.org> er blitt opprettet! Alle
som ønsker å være med på å få Oslo Perl Mongers til å fungere, oppfordres
herved til å melde seg på listen.

For å melde deg på, gå til følgende nettsted:

     <http://mail.pm.org/mailman/listinfo/oslo-aktive>

Forslag til hvor neste Oslo.pm-møte bør holdes tas i mot på listen! :)

For de som har glemt hva Oslo.pm er, se <http://oslo.pm.org/>. ;)


- Salve

-- 
#!/usr/bin/perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print#  Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':4@,$'.#     <sjn at foo.no>
'2!--"5-(50P%$PL,!0X354UC-PP%/0\`'."\n"));eval "&{'@_'}";   __END__ is near! :)More information about the Oslo mailing list