[Oslo.pm] Møte om Perl og SDL, 6. november 2002

Salve J Nilsen sjn at pvv.org
Wed Oct 30 17:01:27 CST 2002


Oslo.pm inviterer til medlemsmøte om Perl og SDL!

   Linpro[1] sine lokaler, Wdm. Thranes gt 98
   Onsdag 6. november, klokken 18:00

"Alle" vet at Perl egner seg til tekstprosessering, databasetilgang, og
lignende, men et felt som de færreste forbinder med Perl er grafiske
spill. Etter at David J. Goehrig m.fl. lagde Perl-bindinger[2] til
SDL-biblioteket, kan dette være i ferd med å endre seg noe. SDL, Simple
DirectMedia Layer, er et kryssplattform multimediabibliotek skrevet i C
som gir tilgang til skjerm, lyd og joystick. Perl og SDL brukes bl.a i
spillet frozen-bubble[3]. Foredraget gir en kort innføring i Perl sine
SDL-bindinger, bl.a ved å demonstrere et fungerende eksempel.

Foredragsholder vil være Dag Asheim. Dag stiftet Linux-firmaet Linpro AS i
1995 og er idag daglig leder der. Dag har holdt flere Perlkurs, blant
annet for NUUG (Norwegian Unix Users Group). Han har hatt Perl som sitt
favorittspråk siden tidlig på 90-tallet.

Etter det faglige vil vi forflytte oss til et av utestedene på Grünerløkka
for å sosialisere. :)


Oslo.pm sine arrangementer er åpne for alle perl-interesserte! For å melde
deg inn i Oslo Perl Mongers, trenger du bare å abonnere på annonserings-
listen[4] vår. Se ellers våre websider[5] for mere info!

Velkommen til alle! :)


mvh,

- Salve J. Nilsen, på vegne av Oslo.pm.

[1] <URL: http://linpro.no/?page=kart >
[2] <URL: http://sdlperl.org/ >
[3] <URL: http://www.frozen-bubble.org/ >
[4] <URL: http://mail.pm.org/mailman/listinfo/oslo >
[5] <URL: http://oslo.pm.org/ >

-- 
 "Don't worry about what anybody else is going to do... The best way
  to predict the future is to invent it." -- Alan Kay, 1971
More information about the Oslo mailing list