[Kiev-pm] Приглашение на YAPC::Russia

Тимур Нозадзе timur.nozadze at gmail.com
Wed May 28 06:13:52 PDT 2014


Уважаемые украинские коллеги!

Несмотря на сложившуюся непростую политическую обстановку, надеемся, что вы
всё-таки сможете посетить нашу традиционную конференцию. Которая, кстати
сказать, не раз проходила как совместное российско-украинское мероприятие.
Вы не раз достойно принимали нас в Киеве, и мы приложим все усилия, чтобы
не менее достойно принять вас в Санкт-Петербурге. Надеемся, что политика не
повлияет на отношения внутри perl-сообщества.

Чтобы упростить вам поездку и минимизировать возможные проблемы, мы можем
всем желающим предоставить официальные подтверждения регистрации и
приглашения от компании REG.RU, которая в этом году выступает генеральным
спонсором и организатором конференции. Пожалуйста, обращайтесь лично ко мне
по этому или любым другим вопросам.

Напоминаю, что участие в конференции бесплатно, но очень желательно заранее
зарегистрироваться: http://event.yapcrussia.org/yr2014/register. Кроме
того, мы всё ещё ведём приём докладов и будем рады увидеть ваши:
http://event.yapcrussia.org/yr2014/newtalk.

Прошу вас, как perl-монгеров, по возможности донести эту информацию до
своих коллег,которые, возможно, не читают эту рассылку.

До встречи на конференции!


-----------------------------------


Шановні українські колеги!


Незважаючи на непросте політичне становище, сподіваємось, що ви все-таки
зможете відвідати нашу традиційну конференцію. Яка, до речі кажучи, не раз
проходила як спільний російсько-український захід. Ви не раз гідно приймали
нас в Києві, і ми докладемо всіх зусиль, щоб не менш гідно прийняли вас у
Санкт-Петербурзі. Сподіваємось, що політика не вплине на відносини
всередині perl-спільноти.

Щоб спростити вам подорож та мінімізувати можливі проблеми, ми можемо всім
бажаючим надати офіційні підтвердження реєстрації та запрошення від
компанії REG.RU, яка цього року виступає генеральним спонсором і
організатором конференції. Будь ласка, звертайтеся особисто до мене з цього
або по будь-яким іншим питанням.

Нагадую, що участь у конференції безкоштовна, але дуже бажано заздалегідь
зареєструватися: http://event.yapcrussia.org/yr2014/register. Крім того, ми
все ще ведемо прийом доповідей і будемо раді побачити ваші:
http://event.yapcrussia.org/yr2014/newtalk.

Прошу вас, як perl-монгерів, по можливості донести цю інформацію до своїх
колег, які, можливо, не читають цю розсилку.

До зустрічі на конференції!


-- 
С уважением, Тимур Нозадзе
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.pm.org/pipermail/kiev-pm/attachments/20140528/b1867c83/attachment.html>


More information about the Kiev-pm mailing list