[bcn-pm] builtin template system for perl

Alex Muntada alexm a alexm.org
dis nov 24 10:10:44 PST 2018


Hola Pedro,

> Ja he utilitzat jinja2 en python3 y erb en ruby. M'agradaria un
> sistema de templates "similar?" per perl

Template Toolkit és el primer que em ve al cap, com deia en
Richard. Però les plantilles de Mojolicious que comentava
en Jose Luis són molt similars també a jinja2 i erb.

Qualsevol de les dues opcions (o moltes d'altres que hi ha)
són prou bones. Tot depèn del que tu necessitis.

> i que no hagi d'instal·lar mòduls adicionals (builtin).

A les distribucions basades en Debian has d'instal·lar un
paquet addicional per a tenir jinja2, així que no em queda
gaire clar quin és el problema amb instal·lar paquets per
tenir plantilles similars en Perl.

És cert que erb ve inclòs en el paquet de ruby però no tinc
clar que això es pugui considerar un sistema builtin, més
aviat és una eina diferent que s'inclou en el mateix paquet.
Això és una decisió dels empaquetadors, no del llenguatge,
per tant dependrà dels paquets de cada sistema operatiu.

> Entenc que el fet de que perl està a tots els sistemes i si
> no s'ha d'instal·lar res adicional, és un plus; de cara a
> petits programets, oi?

Una cosa que et pot interessar provar són els formularis de
Perl 5, que sí que són part del llenguatge:

https://perldoc.perl.org/perlform.html

En qualsevol cas, sense saber més detalls del que vols fer,
resulta una mica difícil donar una resposta precisa.

Salut,
Alex

-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20181124/cac1f20b/attachment.bin>


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm