[bcn-pm] builtin template system for perl

Jose Luis Perez Diez jluis a escomposlinux.org
div nov 23 00:11:22 PST 2018


El dijous, 22 de novembre de 2018, a les 16:33:33 CET, vau escriure:
> El dijous, 22 de novembre de 2018, a les 10:20:51 CET, Pedro va escriure:
> > Ja he utilitzat jinja2 en python3 y erb en ruby. M'agradaria un
> > sistema de templates "similar?" per perl i que no hagi d'instal·lar
> > mòduls adicionals (builtin). Entenc que el fet de que perl està a tots
> > els sistemes i si no s'ha d'instal·lar res adicional, és un plus; de
> > cara a petits programets, oi?

> > Algú sap alguna cosa?

https://metacpan.org/pod/Text::MicroTemplate 

https://metacpan.org/release/Mojolicious (https://metacpan.org/pod/Mojo::Template)

qualsevol dels dos es un paquet a Debian ( i suposo que a la resta de distros)


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm