[bcn-pm] Consulta sobre hacer una web

Diego Kuperman diego a kuperman.com.ar
dij maig 3 05:23:33 PDT 2012


Hola!,

He visto que ya lo has resuelto y no he mirado como, pero acabo de ver 
el thread y me surge la duda:

On 5/2/12 3:50 PM, Jordi "Txor" Casas Ríos wrote:
> Ou shit!
>
> Com l'he liat amb l'HTML!!!
>
> get'/' => sub {
>   my $self= shift;
>   my $cgi= $self->param('cgi');
>   my $local_ip= $self->my_ip;
>   chomp($local_ip);
>   # Si posa /?cgi=nagios llavors redirect to Nagios.
>   if (defined $cgi) {
>      if ($cgieq 'nagios') {
>        $self->redirect_to("http://$local_ip:8080/nagios/");
>      }
>   }
>   # Pinto la web igualment.
>   $self->render('remote');
> };
>
No tiene sentido hacer redirect y tambien render..., yo creo que con 
algo asi deberia valer:

if ( my $cgi = $self->param('cgi') ) {
  $self->redirect_to("http://$local_ip:8080/nagios/")
   && return if $cgi eq 'nagios';
}

> # Trapi lleig per obtenir la IP del server.
> helpermy_ip=> sub {
>   my $interface= "eth0";
>   my $ifconfig= "/sbin/ifconfig";
>   my @lines= qx|$ifconfig $interface| or die("Can't get info from ifconfig:".$!);
>   foreach(@lines){
>       if(/inet addr:([\d.]+)/){
>           return "$1\n";
>       last;
>       }
>   }
> };
>

Y ya como comentario adicional, veo que tienes varias configuraciones 
clavadas en el código. Probablemente sea mejor que estos sean valores 
por defecto (o que por defecto hagas un `which` al sistema) pero que se 
puedan configurar en la config de la app (app->config). Usando 
https://metacpan.org/module/Mojolicious::Plugin::JSONConfig por ejemplo.

-dk

> Source code:
> get '/' => sub { my $self = shift; my $cgi = $self->param('cgi'); my
> $local_ip = $self->my_ip; chomp($local_ip); # Si posa /?cgi=nagios
> llavors redirect to Nagios. if (defined $cgi) { if ($cgi eq 'nagios') {
> $self->redirect_to("http://$local_ip:8080/nagios/"); } } # Pinto la web
> igualment. $self->render('remote'); }; # Trapi lleig per obtenir la IP
> del server. helper my_ip => sub { my $interface = "eth0"; my $ifconfig =
> "/sbin/ifconfig"; my @lines = qx|$ifconfig $interface| or die("Can't get
> info from ifconfig: ".$!); foreach(@lines){ if(/inet addr:([\d.]+)/){
> return "$1\n"; last; } } };
> 	
> 	
>
>
> Ara si?
>
>
> 2012/5/2 Jordi "Txor" Casas Ríos <txorlings en gmail.com
> <mailto:txorlings en gmail.com>>
>
>   Diria que no es aixó el que vull, vull que un botó de l'HTML que
>   dona la meva aplicació et canvii el port, de fet crec que lo
>   interessant seria qué poso a l'href on m'magino que hi ha algo de
>   màgia Mojo...
>
>   Adjunto una foto amb el que tinc muntat ara mateix (uala com m'he
>   liat al final, ho utilitzaré per a memória!)...
>
>   I finalment adjunto el codi implicat, com veieu utilitzo un helper
>   per obtenir la IP que hi ha a eth0. Aixó no em serveix perque
>   podrien haver-hi més interfícies. Segur que es pot fer d'una altra
>   manera, redirect_to posant només el port i el directori?
>   MMmmmmMMMmmMMmmm.... ¿Com deu ser?
>
>   <pre style='color:#000000;background:#ffffff;'>get <span
>   style='color:#0000e6; '>'/'</span> <span style='color:#808030;
>   '>=</span><span style='color:#808030; '>></span> <span
>   style='color:#800000; font-weight:bold; '>sub</span> <span
>   style='color:#800080; '>{</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>my</span> $self
>   <span style='color:#808030; '>=</span> <span style='color:#400000;
>   '>shift</span><span style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>my</span> $cgi <span
>   style='color:#808030; '>=</span> $self<span style='color:#808030;
>   '>-></span>param<span style='color:#808030; '>(</span><span
>   style='color:#0000e6; '>'cgi'</span><span style='color:#808030;
>   '>)</span><span style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>my</span> $local_ip
>   <span style='color:#808030; '>=</span> $self<span
>   style='color:#808030; '>-></span>my_ip<span style='color:#800080;
>   '>;</span>
>   <span style='color:#400000; '>chomp</span><span
>   style='color:#808030; '>(</span>$local_ip<span style='color:#808030;
>   '>)</span><span style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#696969; '># Si posa /?cgi=nagios llavors
>   redirect to Nagios.</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>if</span> <span
>   style='color:#808030; '>(</span><span style='color:#800000;
>   font-weight:bold; '>defined</span> $cgi<span style='color:#808030;
>   '>)</span> <span style='color:#800080; '>{</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>if</span> <span
>   style='color:#808030; '>(</span>$cgi <span style='color:#808030;
>   '>eq</span> <span style='color:#0000e6; '>'nagios'</span><span
>   style='color:#808030; '>)</span> <span style='color:#800080; '>{</span>
>          $self<span style='color:#808030;
>   '>-></span>redirect_to<span style='color:#808030; '>(</span><span
>   style='color:#0000e6; '>"http://$local_ip:</span><span
>   style='color:#008c00; '>8080</span><span style='color:#0000e6;
>   '>/nagios/"</span><span style='color:#808030; '>)</span><span
>   style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#800080; '>}</span>
>   <span style='color:#800080; '>}</span>
>   <span style='color:#696969; '># Pinto la web igualment.</span>
>     $self<span style='color:#808030; '>-></span>render<span
>   style='color:#808030; '>(</span><span style='color:#0000e6;
>   '>'remote'</span><span style='color:#808030; '>)</span><span
>   style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#800080; '>}</span><span style='color:#800080;
>   '>;</span>
>
>   <span style='color:#696969; '># Trapi lleig per obtenir la IP del
>   server.</span>
>   helper <span style='color:#797997; '>my_ip </span><span
>   style='color:#808030; '>=></span> <span style='color:#800000;
>   font-weight:bold; '>sub</span> <span style='color:#800080; '>{</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>my</span> $interface
>   <span style='color:#808030; '>=</span> <span style='color:#0000e6;
>   '>"eth0"</span><span style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>my</span> $ifconfig
>   <span style='color:#808030; '>=</span> <span style='color:#0000e6;
>   '>"/sbin/ifconfig"</span><span style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>my</span> @lines
>   <span style='color:#808030; '>=</span> <span style='color:#800000;
>   background:#ffffe8; font-weight:bold; '>qx</span><span
>   style='color:#800000; background:#ffffe8; '>|</span><span
>   style='color:#000000; background:#ffffe8; '>$ifconfig
>   $interface</span><span style='color:#800000; background:#ffffe8;
>   '>|</span> <span style='color:#808030; '>or</span> <span
>   style='color:#800000; font-weight:bold; '>die</span><span
>   style='color:#808030; '>(</span><span style='color:#0000e6; '>"Can't
>   get info from ifconfig: "</span><span style='color:#808030;
>   '>.</span><span style='color:#797997; '>$!</span><span
>   style='color:#808030; '>)</span><span style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>foreach</span><span
>   style='color:#808030; '>(</span>@lines<span style='color:#808030;
>   '>)</span><span style='color:#800080; '>{</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>if</span><span
>   style='color:#808030; '>(</span><span style='color:#800000;
>   '>/</span><span style='color:#0000e6; '>inet addr:</span><span
>   style='color:#808030; '>(</span><span style='color:#808030;
>   '>[</span><span style='color:#797997; '>\d</span><span
>   style='color:#0000e6; '>.</span><span style='color:#808030;
>   '>]</span><span style='color:#808030; '>+</span><span
>   style='color:#808030; '>)</span><span style='color:#800000;
>   '>/</span><span style='color:#808030; '>)</span><span
>   style='color:#800080; '>{</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>return</span> <span
>   style='color:#0000e6; '>"</span><span style='color:#797997;
>   '>$1</span><span style='color:#0f69ff; '>\n</span><span
>   style='color:#0000e6; '>"</span><span style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>last</span><span
>   style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#800080; '>}</span>
>   <span style='color:#800080; '>}</span>
>   <span style='color:#800080; '>}</span><span style='color:#800080;
>   '>;</span>
>   </pre>
>
>   Salut i gràcies pel vostre temps!!
>
>
>   2012/5/1 Alex Muntada <alexm en alexm.org <mailto:alexm en alexm.org>>
>
>     + Jordi "Txor" Casas Ríos:
>
>     > Como se redirecciona a un cliente remoto hacia el puerto 8080
>
>     Si et refereixes a canviar el port de l'hypnotoad:
>     https://metacpan.org/module/Mojo::Server::Hypnotoad#listen
>
>     Si et refereixes a tenir un proxy invers al port 8080 que
>     connecti al
>     port de l'hypnotoad com a backend, pots usar apache mod_proxy,
>     nginx,
>     pound, varnish, perlbal, etc. Hi ha moltes opcions, però primer
>     caldria saber exactament el que vols dir.
>
>     > la ruta /nagios independientemente de la IP en que escuche el
>     server?
>
>     # Suposant que hagi entès bé el que vols, potser això?
>
>     define command {
>         command_name check_http_port_url
>         command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_http -H
>     '$ARG1$' -p
>     '$ARG2$ -u '$ARG3$' -f follow
>     }
>
>     define command {
>         command_name check_http_hostaddress_port_url
>         command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_http -H
>     '$HOSTADDRESS$' -p '$ARG1' -u '$ARG2$' -f follow
>     }
>
>     define service {
>         use generic-service
>         host_name web.example.org <http://web.example.org>
>         service_description Hypnotoad App
>         check_command check_http_port_url!www.example.com
>     <http://www.example.com>!8080!/foo/bar
>         # check_command
>     check_http_hostaddress_port_url!8080!/foo/bar
>     }
>
>     > Cuando lo tenega totalmente arreglado y limpito os cuelgo el
>     código!
>
>     Genial! :-)
>
>     --
>     Alex Muntada <alexm en alexm.org <mailto:alexm en alexm.org>>
>     http://alexm.org/
>     _______________________________________________
>     llista dels Barcelona-pm
>     Barcelona-pm en pm.org <mailto:Barcelona-pm en pm.org>
>     http://mail.pm.org/mailman/listinfo/barcelona-pm
>     BCN Perl Mongers: http://barcelona.pm.org
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> llista dels Barcelona-pm
> Barcelona-pm en pm.org
> http://mail.pm.org/mailman/listinfo/barcelona-pm
> BCN Perl Mongers: http://barcelona.pm.orgMés informació sobre la llista de correu Barcelona-pm