[bcn-pm] Consulta sobre hacer una web

Jordi "Txor" Casas Ríos txorlings a gmail.com
dic maig 2 06:50:18 PDT 2012


Ou shit!

Com l'he liat amb l'HTML!!!

get '/' => sub {
  my $self = shift;
  my $cgi = $self->param('cgi');
  my $local_ip = $self->my_ip;
  chomp($local_ip);
  # Si posa /?cgi=nagios llavors redirect to Nagios.
  if (defined $cgi) {
     if ($cgi eq 'nagios') {
       $self->redirect_to("http://$local_ip:8080/nagios/");
     }
  }
  # Pinto la web igualment.
  $self->render('remote');};
# Trapi lleig per obtenir la IP del server.
helper my_ip => sub {
  my $interface = "eth0";
  my $ifconfig = "/sbin/ifconfig";
  my @lines = qx|$ifconfig $interface| or die("Can't get info from
ifconfig: ".$!);
  foreach(@lines){
      if(/inet addr:([\d.]+)/){
          return "$1\n";
      last;
      }
  }};

 Source code:
get '/' => sub { my $self = shift; my $cgi = $self->param('cgi'); my
$local_ip = $self->my_ip; chomp($local_ip); # Si posa /?cgi=nagios llavors
redirect to Nagios. if (defined $cgi) { if ($cgi eq 'nagios') {
$self->redirect_to("http://$local_ip:8080/nagios/"); } } # Pinto la web
igualment. $self->render('remote'); }; # Trapi lleig per obtenir la IP del
server. helper my_ip => sub { my $interface = "eth0"; my $ifconfig =
"/sbin/ifconfig"; my @lines = qx|$ifconfig $interface| or die("Can't get
info from ifconfig: ".$!); foreach(@lines){ if(/inet addr:([\d.]+)/){
return "$1\n"; last; } } };Ara si?


2012/5/2 Jordi "Txor" Casas Ríos <txorlings a gmail.com>

> Diria que no es aixó el que vull, vull que un botó de l'HTML que dona la
> meva aplicació et canvii el port, de fet crec que lo interessant seria qué
> poso a l'href on m'magino que hi ha algo de màgia Mojo...
>
> Adjunto una foto amb el que tinc muntat ara mateix (uala com m'he liat al
> final, ho utilitzaré per a memória!)...
>
> I finalment adjunto el codi implicat, com veieu utilitzo un helper per
> obtenir la IP que hi ha a eth0. Aixó no em serveix perque podrien haver-hi
> més interfícies. Segur que es pot fer d'una altra manera, redirect_to
> posant només el port i el directori? MMmmmmMMMmmMMmmm.... ¿Com deu ser?
>
> <pre style='color:#000000;background:#ffffff;'>get <span
> style='color:#0000e6; '>'/'</span> <span style='color:#808030;
> '>=</span><span style='color:#808030; '>></span> <span
> style='color:#800000; font-weight:bold; '>sub</span> <span
> style='color:#800080; '>{</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>my</span> $self <span
> style='color:#808030; '>=</span> <span style='color:#400000;
> '>shift</span><span style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>my</span> $cgi <span
> style='color:#808030; '>=</span> $self<span style='color:#808030;
> '>-></span>param<span style='color:#808030; '>(</span><span
> style='color:#0000e6; '>'cgi'</span><span style='color:#808030;
> '>)</span><span style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>my</span> $local_ip
> <span style='color:#808030; '>=</span> $self<span style='color:#808030;
> '>-></span>my_ip<span style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#400000; '>chomp</span><span style='color:#808030;
> '>(</span>$local_ip<span style='color:#808030; '>)</span><span
> style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#696969; '># Si posa /?cgi=nagios llavors redirect
> to Nagios.</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>if</span> <span
> style='color:#808030; '>(</span><span style='color:#800000;
> font-weight:bold; '>defined</span> $cgi<span style='color:#808030;
> '>)</span> <span style='color:#800080; '>{</span>
>     <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>if</span> <span
> style='color:#808030; '>(</span>$cgi <span style='color:#808030;
> '>eq</span> <span style='color:#0000e6; '>'nagios'</span><span
> style='color:#808030; '>)</span> <span style='color:#800080; '>{</span>
>       $self<span style='color:#808030; '>-></span>redirect_to<span
> style='color:#808030; '>(</span><span style='color:#0000e6; '>"http://$local_ip:</span><span
> style='color:#008c00; '>8080</span><span style='color:#0000e6;
> '>/nagios/"</span><span style='color:#808030; '>)</span><span
> style='color:#800080; '>;</span>
>     <span style='color:#800080; '>}</span>
>   <span style='color:#800080; '>}</span>
>   <span style='color:#696969; '># Pinto la web igualment.</span>
>   $self<span style='color:#808030; '>-></span>render<span
> style='color:#808030; '>(</span><span style='color:#0000e6;
> '>'remote'</span><span style='color:#808030; '>)</span><span
> style='color:#800080; '>;</span>
> <span style='color:#800080; '>}</span><span style='color:#800080;
> '>;</span>
>
> <span style='color:#696969; '># Trapi lleig per obtenir la IP del
> server.</span>
> helper <span style='color:#797997; '>my_ip </span><span
> style='color:#808030; '>=></span> <span style='color:#800000;
> font-weight:bold; '>sub</span> <span style='color:#800080; '>{</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>my</span> $interface
> <span style='color:#808030; '>=</span> <span style='color:#0000e6;
> '>"eth0"</span><span style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>my</span> $ifconfig
> <span style='color:#808030; '>=</span> <span style='color:#0000e6;
> '>"/sbin/ifconfig"</span><span style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>my</span> @lines <span
> style='color:#808030; '>=</span> <span style='color:#800000;
> background:#ffffe8; font-weight:bold; '>qx</span><span
> style='color:#800000; background:#ffffe8; '>|</span><span
> style='color:#000000; background:#ffffe8; '>$ifconfig
> $interface</span><span style='color:#800000; background:#ffffe8; '>|</span>
> <span style='color:#808030; '>or</span> <span style='color:#800000;
> font-weight:bold; '>die</span><span style='color:#808030; '>(</span><span
> style='color:#0000e6; '>"Can't get info from ifconfig: "</span><span
> style='color:#808030; '>.</span><span style='color:#797997;
> '>$!</span><span style='color:#808030; '>)</span><span
> style='color:#800080; '>;</span>
>   <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>foreach</span><span
> style='color:#808030; '>(</span>@lines<span style='color:#808030;
> '>)</span><span style='color:#800080; '>{</span>
>       <span style='color:#800000; font-weight:bold; '>if</span><span
> style='color:#808030; '>(</span><span style='color:#800000; '>/</span><span
> style='color:#0000e6; '>inet addr:</span><span style='color:#808030;
> '>(</span><span style='color:#808030; '>[</span><span style='color:#797997;
> '>\d</span><span style='color:#0000e6; '>.</span><span
> style='color:#808030; '>]</span><span style='color:#808030; '>+</span><span
> style='color:#808030; '>)</span><span style='color:#800000; '>/</span><span
> style='color:#808030; '>)</span><span style='color:#800080; '>{</span>
>           <span style='color:#800000; font-weight:bold;
> '>return</span> <span style='color:#0000e6; '>"</span><span
> style='color:#797997; '>$1</span><span style='color:#0f69ff;
> '>\n</span><span style='color:#0000e6; '>"</span><span
> style='color:#800080; '>;</span>
>       <span style='color:#800000; font-weight:bold;
> '>last</span><span style='color:#800080; '>;</span>
>       <span style='color:#800080; '>}</span>
>   <span style='color:#800080; '>}</span>
> <span style='color:#800080; '>}</span><span style='color:#800080;
> '>;</span>
> </pre>
>
> Salut i gràcies pel vostre temps!!
>
>
> 2012/5/1 Alex Muntada <alexm a alexm.org>
>
>> + Jordi "Txor" Casas Ríos:
>>
>> > Como se redirecciona a un cliente remoto hacia el puerto 8080
>>
>> Si et refereixes a canviar el port de l'hypnotoad:
>> https://metacpan.org/module/Mojo::Server::Hypnotoad#listen
>>
>> Si et refereixes a tenir un proxy invers al port 8080 que connecti al
>> port de l'hypnotoad com a backend, pots usar apache mod_proxy, nginx,
>> pound, varnish, perlbal, etc. Hi ha moltes opcions, però primer
>> caldria saber exactament el que vols dir.
>>
>> > la ruta /nagios independientemente de la IP en que escuche el server?
>>
>> # Suposant que hagi entès bé el que vols, potser això?
>>
>> define command {
>>    command_name check_http_port_url
>>    command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_http -H '$ARG1$' -p
>> '$ARG2$ -u '$ARG3$' -f follow
>> }
>>
>> define command {
>>    command_name check_http_hostaddress_port_url
>>    command_line /usr/lib/nagios/plugins/check_http -H
>> '$HOSTADDRESS$' -p '$ARG1' -u '$ARG2$' -f follow
>> }
>>
>> define service {
>>    use generic-service
>>    host_name web.example.org
>>    service_description Hypnotoad App
>>    check_command check_http_port_url!www.example.com!8080!/foo/bar
>>    # check_command check_http_hostaddress_port_url!8080!/foo/bar
>> }
>>
>> > Cuando lo tenega totalmente arreglado y limpito os cuelgo el código!
>>
>> Genial! :-)
>>
>> --
>> Alex Muntada <alexm a alexm.org>
>> http://alexm.org/
>> _______________________________________________
>> llista dels Barcelona-pm
>> Barcelona-pm a pm.org
>> http://mail.pm.org/mailman/listinfo/barcelona-pm
>> BCN Perl Mongers: http://barcelona.pm.org
>>
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://mail.pm.org/pipermail/barcelona-pm/attachments/20120502/d953e56f/attachment-0001.html>


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm