[bcn-pm] bug amb until

Alex Muntada alexm a alexm.org
dim ago 23 02:56:38 PDT 2011


+ Toni <devegades a gmail.com>:

> $ perl -e 'do { print "hola\n" } until 1'
> hola

Sovint és molt útil el mòdul B::Deparse per veure què fa un tros de
codi, quina és la precedència dels operadors, etc.

$ perl -MO=Deparse -e 'do { print "hola\n" } until 1'
do {
    print "hola\n"
};
-e syntax OK

> $ perl -e 'print "hola\n" until 1'

$ perl -MO=Deparse -e 'print "hola\n" until 1'
do {
    '???'
};
-e syntax OK

Per embolicar la troca una mica més, pots provar el modificador «until 0» ;)

Salut i Perl!

-- 
Alex Muntada <alexm a alexm.org>
http://alexm.org/


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm