[bcn-pm] dubte

Xavier Noria fxn a hashref.com
dij maig 28 07:18:45 PDT 2009


2009/5/28 Jordi Delgado <jdelgado a lsi.upc.edu>:

>> > Jo apostaria per aixo, pero aleshores, si ho he entes be,
>> > el matching no seria smart sino dumb, ja que la negacio
>> > imposaria el matching de tota la vida, en lloc de l'smart
>> > matching que fa automaticament el given-when. O sigui, si
>> > veieu el comentari associat (#smart), la cosa queda una mica
>> > absurda.
>>
>> Tens rao, si faltes la negacio el comentari #smart estaria malament.
>> Potser una cosa va portar a l'altra... se suposa que l'exemple vol
>> il.lustrar el que es smart?
>
> L'exemple il.lustra que pots tenir clausules smart i clausules
> dumb barrejades (els operadors de comparacio < i > no poden ser
> smart), pero l'unica smart es la que, presumpament, es incorrecte.
>
> Al final, penso que nomes es un desafortunat exemple, perque la idea
> de poder barrejar diferents tests, smart i dumb, al mateix
> given-when esta prou clara.

Llavors penso que esta clar que la negacio no es el tema.

Osti doncs si l'exemple es correcte i number vol dir enter (i escrit
sense decimals, doncs 2.0 es un nombre enter) i per a descartar la
resta es fa anar aquesta castanya de regexp que deixa pasar "foo"...
Desafortunat si.


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm