[bcn-pm] dubte

Jordi Delgado jdelgado a lsi.upc.edu
dij maig 28 07:06:06 PDT 2009


> 
> > Jo apostaria per aixo, pero aleshores, si ho he entes be,
> > el matching no seria smart sino dumb, ja que la negacio
> > imposaria el matching de tota la vida, en lloc de l'smart
> > matching que fa automaticament el given-when. O sigui, si
> > veieu el comentari associat (#smart), la cosa queda una mica
> > absurda.
> 
> Tens rao, si faltes la negacio el comentari #smart estaria malament.
> Potser una cosa va portar a l'altra... se suposa que l'exemple vol
> il.lustrar el que es smart?

L'exemple il.lustra que pots tenir clausules smart i clausules
dumb barrejades (els operadors de comparacio < i > no poden ser 
smart), pero l'unica smart es la que, presumpament, es incorrecte.

Al final, penso que nomes es un desafortunat exemple, perque la idea
de poder barrejar diferents tests, smart i dumb, al mateix
given-when esta prou clara.

Salut!

Jordi


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm