[bcn-pm] programilla Perl, inutil pero divertido

Alex Muntada alexm a alexm.org
dic jul 22 05:30:59 PDT 2009


+ Jose Luis Perez Diez <jluis a escomposlinux.org>:

> my $deparse= B::Deparse->new();
> print $deparse->coderef2text(\&memoize_funny);

No tenia present que el B::Deparse es pugués utilitzar com un mòdul
estàndard a part de com un backend del compilador de Perl.

Moltes gràcies als dos per aquest fil tant interessant :)

-- 
Alex Muntada <alexm a alexm.org>
http://alexm.org/


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm