[bcn-pm] Sys::AlarmCall

Arnau Bria arnau a emergetux.net
dic abr 1 02:48:43 PDT 2009


Hola,

no havia vist que m'havies respost.

> El modul munta un handler per sigalarm que fa un die.
> desperes fa un programa que prepara l'alarma, executa el codi i per
> ultim desactiva l'alarma.
> 
> fa un eval del programa i mira $@ per veure si l'alarma ha sigut
> disparada. si hi an exits eval no els captura i surts pel block END
> (al monoply es la tarja "valla a la Carcel")

gràcies, entenc  com implementa la funció (bàsicament).

>  perl -e 'print "1\n";my $test= "exit 2;";my $result = eval
> $test;print "salida $@ - $result\n";exit $@'||echo "fallo"
> 
> si sustituim exit per die el codi continua

suposo que m'hauràs contestat a la meva pregunta inicial, però no se si
l'he entès :-) m'estàs dient que eval ignora els meus exits, no? que
realment ell surt per block END independentment de com jo vulgui
sortir... és això?

Aleshores, si jo vull:

1.-) executar una funció i fer un exit 2 en cas d'error
2.-) controlar l'execució d'aquesta funció amb timeout

ho puc fer amb alarm_call?
com haig d'atrapar els errors dintre de la funció?


gràcies per la resposta,
salut,
Arnau


-- 
Arnau Bria
http://blog.emergetux.net
Bombing for peace is like fucking for virginity


Més informació sobre la llista de correu Barcelona-pm