[bcn-pm] stop saying "script", say "program" (era Re: com traudirieu scripts de perl en català? )

Enrique Nell blas.gordonagmail.com
Dme Feb 6 02:36:27 PST 2008


> Fixa't que aquest tipus de llenguatges no els anomeno llenguatges d'scripting,
> sino dinŕmics. El sentit que considero que té script no és pas fruit del
> llenguatge en el que estŕ escrit, sino en el seu propňsit, funcionalitat,
> metodologia, etc. A més, l'autor de l'escrit dóna a entendre que script és un
> terme pejoratiu, quan penso que no té res a veure amb la qualitat ni amb la
> utilitat que pugui tenir un script.

Hola

Estoy de acuerdo con Esteve.
Que algunos lenguajes tradicionalmente denominados "de scripting" se
hayan convertido en herramientas muy potentes
(auténticos lenguajes de programación) que permiten escribir programas
de miles de línea no implica que no se pueda
aplicar la denominación "script" (o lo que sea) a un tipo de programa
con unas características determinadas (número de
líneas reducido, escasa o nula interacción con el usuario, ausencia de
interfaz gráfica, etc.). Es como si no pudiéramos
llamar "navegador" al programa Firefox... Vamos, que no creo que
script y programa sean conceptos ortogonales.

Saludos
Enrique


Més informació de la llista de correu Barcelona-pm