[bcn-pm] Errores en Net::XMPP2/XML::Stream

Francesc Guasch frankieaetsetb.upc.edu
Dma Feb 5 06:46:53 PST 2008


En/na Juan Julian Merelo Guervos ha escrit:
> Hola,
> que fallan estrepitosamente si te encuentras en una intranet, y no 
> resuelve el gethostbyname. El problema es que, como veis, no te deja que 

Has probado a ponerlo en el /etc/hosts ?


Més informació de la llista de correu Barcelona-pm