[bcn-pm] Google employment opportunity (per a Perl hackers?)

Xavier Noria fxnahashref.com
Diu Mar 11 06:03:30 PDT 2007


On Mar 11, 2007, at 1:57 PM, Igor Sutton Lopes wrote:

> I also received one message like that, but from another person. As  
> far I see, Google is looking for Perl people to fill their roles. I  
> answered the mail and got a phone interview with them.

Yep, el mateix em va passar. En el meu cas em van contactar via  
LinkedIn, pero quadra l'aproximacio i l'estil del mail d'entrada.

-- fxn

Més informació de la llista de correu Barcelona-pm